Твоята количка е празна!

Опитай

Заштита на личните податоци

Сите интернет активности на Студио Модерна кореспондираат со европските закони (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC and Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) и локалните закони на земјите од Централна и Источна Европа.

Собирањето на сите податоци од оваа интернет страна е во согласност со заштитата на личните податоци.

  • Прибирање и обработка на лични податоци

Лични податоци се информациите кои ве карактеризираат вас, на пр. Вашето име, Вашата адреса, било да е e-mail или поштенска. Студио Модерна не собира податоци од вас, освен ако не е за конкретна намена, на пр. кога нарачувате или се пријавувате за е-магазинот.

  • Употреба и чување на личните податоци

Студио Модерна ќе ги употреби вашите лични податоци исклучиво за технички потреби за интернет страната, за да ви овозможи пристап до специфични информации или за општа комуникација со вас. Студио Модерна ниту ќе ги продаде вашите лични податоци на трета страна, ниту било каде на пазарот. Вработените во Студио Модерна се обврзани да ја почитуваат доверливоста на вашите податоци.

  • Слобода на изборот

Вие самите ги контролирате информациите што ги давате на Студио Модерна. Во секој случај, ако одлучите да не ги оставите вашите податоци на Студио Модерна, Ве молиме имајте во предвид дека може да не ви бидат достапни некои делови од интернет страната. Корисниците кои ќе одлучат да се одјават од нашиот магазин, можат тоа да го направат со испраќање на порака на unsubscribe@studio-moderna.com.

  • Автоматски снимени податоци (не-лични податоци)

Кога ќе се вклучите на интернет страната на Студио Модерна, општите не-лични информации (кој интернет пребарувач е користен, број на посети, просечно време поминато на страната) автоматски се снимаат (не како регистрација). Овие информации се користат за подобрување на изгледот на нашата интернет страна и за да ја подобриме содржината и функционалноста. Вашите податоци не се проследуваат понатаму и не се пренесуваат на трета страна.

  • Cookies

Cookies се мали датотеки кои привремено се складираат на вашиот диск, овозможувајќи и на нашата интернет страна да го препознае вашиот компјутер следниот пат кога ќе ја посетите интернет страната на Студио Модерна. Студио Модерна ги употребува Cookies исклучиво за да собере информации кои и се потребни на нашата интернет страна.

  • Безбедност

Студио Модерна се грижи да ја овозможи безбедноста на вашите лични податоци. Вашите податоци се грижливо чувани од губење, уништување, фалсификување и неавторизиран пристап.

  • Малолетници

Студио Модерна им препорачува на сите родители и старатели да ги учат нивните деца на безбедно и одговорно ракување со личните податоци на интернет. Малолетниците не смеат да даваат лични податоци на Студио Модерна без дозвола од нивните родители или старатели. Студио Модерна никогаш нема намерно да земе лични податоци од малолетници, или да ги употреби на некој начин, ниту да ги проследи на трета страна без дозвола.

  • Врски со други интернет страни

Оваа изјава за заштита на личните податоци се однесува на сите официјални страни хостирани од Студио Модерна и сите нејзини филијали во Централна и Источна Европа. Интернет страните под оваа страна може да содржат врски до други провајдери во склоп и надвор од Студио Модерна, на кои што оваа изјава за заштита на личните податоци не се однесува. Кога ќе ја напуштите интернет страната на Студио Модерна, Ве молиме бидете свесни и прочитајте ги изјавите за лични податоци на секоја интернет страна.

  • Право на информации

Доколку имате некои прашања што се однесуваат на заштитата на личните податоци и како ракуваме со нив; Ве молиме контактирајте го нашиот претставник.

Студио Модерна, Костурски Херои 38, 1000 Скопје, Тел.02/ 3094-550

  • Објава за промени

Доколку има некои промени во нашата заштита на личните податоци ќе бидат напишани во оваа изјава за заштита на личните податоци, почетната страна и на други места за кои сметаме дека се соодветни.

 

В случай, че сте дали съгласие за обработване на личните Ви данни от страна на „Студио Модерна - България“ ЕООД, дружеството може, също така да ги използва за провеждането на анкетиране, статистически проучвания, вътрешни фирмени анализи и/или изпращането до Вас на персонализирани рекламни съобщения, базирани на лични данни, предоставени от Вас при предходни поръчки, на основание легитимните интереси на дружеството.

„Студио Модерна - България“ ЕООД ще обработва и съхранява Вашите лични данни докато разполага с Вашето валидно съгласие за това. Можете да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, чрез обаждане до „Студио Модерна - България“ ЕООД на тел: 0800 13 773.Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването въз основа на дадено съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Можете да изискате от „Студио Модерна – България“  ЕООД достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването на личните Ви данни. Имате право на възражение срещу обработването, както и правото да изискате прехвърлянето на личните Ви данни на трето лице – администратор на лични данни. Имате право на жалба до КЗЛД във връзка с обработването личните Ви данни.

„Студио Модерна - България“ ЕООД няма да разкрива Вашите лични данни на трети лица, с изключение на ангажираните от дружеството „обработващи личните данни“, които ще обработват личните Ви данни от името и за сметка на „Студио Модерна - България“ ЕООД (например куриери и др.).

В случай, че не сте предоставили съгласие за обработването на личните Ви данни на „Студио Модерна – България“ ЕООД, то няма да получавате известия, персонализирани оферти и информация относно продуктите, офертите, събитията на „Студио Модерна - България“ ЕООД.

В случай на въпроси или оплаквания, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните  на имейл consent.bg@studio-moderna.com или да се консултирате с КЗЛД.

Последна актуализация: септември 2018 г.